Skip to main content

Am gariad Cymru

Mae Compass Cymru yn arlwy lleol gan Compass Group UK & Ireland ymroddedig i gefnogi ein busnes yng Nghymru

Ein Pwrpas

Bwyd

Rydym yn hyrwyddo opsiynau seiliedig ar blanhigion ar ein bwydlenni i wella iechyd a lleihau effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Pobl

Bydd ein rhwydwaith o dalent yn galluogi ein pobl i ddatblygu a thyfu, gan greu llwybrau gyrfa strwythuredig a swyddi am oes. 1400+ o weithwyr yng Nghymru.

Cynaladwyedd

Iechyd a lles. Newidwyr gêm amgylcheddol. Gwell i'r byd.

Partneriaethau

Drwy weithio gyda phartneriaid o’r un meddylfryd rydym yn gryfach gyda’n gilydd a gallwn ddod â’r tueddiadau diweddaraf, talent newydd, cynhwysion o safon a chyfleoedd gwirioneddol i’n cleientiaid y gorau o bopeth sydd gan Gymru i’w gynnig i gyd dan yr un to.

Search by city or postcode

It looks like there are no results for this search. Click the button below to reset your filters.